LOGO

Každé Národné stretnutie mládeže má svoje logo.

Súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisujú verejnú súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Cieľom je vytvoriť dynamickú, mládežnícku a modernú značku. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade).

Národné stretnutie mládeže v Prešove má svoju oficiálnu skratku - P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom sa bude konať - Prešov - a dvojčíslie kalendárneho roka Národného stretnutia mládeže. Zároveň predstavuje počiatočné písmeno krajiny najbližších Svetových dní mládeže. Práve v Prešove sa začnú chystať mladí do Panamy. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili v októbri 2016 biskupi Slovenska.

Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžu záujemcovia posielať do piatku 30. júna 2017 na adresu: mladez@kbs.sk. Zaslaním návrhu do súťaže sa autor loga automaticky zaväzuje k súhlasu s podmienkami súťaže, s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a s používaním loga organizátormi P18.
Výherca súťaže získa symbolických 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Odmena bude víťazovi odovzdaná v čase konania P18 v Prešove. Autorovi víťazného loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bude zároveň ponúknutá spolupráca na grafickom prevedení brožúrky - sprievodca pre pútnikov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

Aké boli logá na predošlých Národných stretnutiach mládeže?

Logo Národného strenutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015):

Logo P15

Základom loga P15 bol kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach. Oko sa pozerá na tri  farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad mestom Poprad. Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad.

Autorkou loga bola Erika Cániková

Logo Národného strenutia mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013):

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo R13

Logo vytvorila študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice. Vystihuje podstatu SDM v Rio de Janeiro, ale zároveň originalitu a myšlienku Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku.

Nové logo má v sebe viaceré symboly. Srdce vyjadruje srdca Boha a srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže pripomína aj Ružomberok - miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda.

Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, charakteristické pre Slovensko. Modrá pripomína vodstvo, konkrétne vody Liptovskej mary, ktorá vytvára akoby prírodnú náruč mestu Ružomberok. Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov. To hovorí i heslo SDM v Rio de Janeiro.

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli