O NSM

Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Jeho cieľom je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. 

Podujatie priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže - stretnutie mladých z celého sveta so svojim pastierom - Svätým Otcom.

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli