LOGO

Každé Národné stretnutie mládeže má svoje logo.

Logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove ešte nebolo stanovené.


Logo Národného strenutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015):

Logo P15

Základom loga P15 bol kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach. Oko sa pozerá na tri  farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad mestom Poprad. Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad.

Autorkou loga bola Erika Cániková

Logo na stiahnutie

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli