Téma

Téma Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove zatiaľ nebola stanovená.

Témou Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral Svätý Otec František. Ide o citát z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Práve ním bola inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 "Čistý rok", ako aj samotný program Národného stretnutia mládeže P15. Bola to zároveň téma posolstva k 30. svetovému dňu mládeže.

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli